orsted

Ørsted Teamball Cup Sign up latest 15 February

Praktisk


Torsdag 7. marts, kl. 17.00-21.00 i Farum Arena, Farum

Mandag 8. april, kl. 17.00-21.00 i Elbohallen, Taulov


Det er gratis at deltage i arrangementet, som inkluderer:

  • Myslibar, frugt og vand ved ankomst
  • Sandwich og vand i løbet ad aftenen

Program og tilmelding


17.00:  Velkomst og introduktion til Teamball

17.15:  Teamball går i gang

20.00:  Sandwich

21.00:  Arrangementet slutter


Find 4-6 kollegaer, og tilmeld jer her senest 31. Januar!


(Go below the video for English)


Til Teamball Cup inviterer vi medarbejdere fra Ørsted med til en hyggelig dag i fællesskab med kollegaerne. Arrangementet er gratis og kræver kun, at du tilmelder dig selv eller et hold bestående af 4-6 kollegaer. Det kræver ingen forberedelse, træning eller kendskab til spillet.


I Teamball dyster to hold mod hinanden ved at kaste og gribe en bold. Det hold, der er bedst til at samarbejde og koordinere, vinder. Alle kan deltage  uanset køn, alder og sportslig baggrund. I 2019 spiller vi samme dag som andre firma hold, tilsvarende til DHL Stafet.


Efter Teamball 2017 bad vi holdkaptajnerne bedømme dagen fra 1-10, hvor 1 var det dårligste, og 10 var det bedste. Den samlede vurdering blev 9,5 point. Derudover skrev de blandt andet i deres tilbagemeldinger:


"Jeg – og hele holdet – vil rigtig gerne give TEAMball et KÆMPE 10-tal. Vi var vilde med arrangementet, og er alle enige om, at vi rigtig godt kunne tænke os, at det blev oftere end 1 gang om året!"


"En KÆMPE 10’ER! Det var simpelthen så sjovt og godt arrangeret og en virkelig god og hyggelig måde at tale med nogle kolleger jeg ikke normalt kommer i kontakt med på arbejde. Jeg håber virkelig det bliver arrangeret igen!"


"Vi synes alle det er vildt sjovt. Man får nogle gode grin, og er sammen med sine kollegaer på en anden måde. En rigtig sjov aften! Jeg kunne helt sikkert godt tænke mig at det blev til noget igen næste år. Jeg vil gøre alt jeg kan, for at få mine kollegaer med (men det tror jeg ikke bliver svært)"In Teamball Cup we invite employees from Ørsted to a cozy day shared with colleagues. The event is free to join and requires only that you or a team of 4-6 colleagues sign up. It requires no preparation, training or knowledge of the game.


In Teamball, two teams compete against each other by throwing and catching a ball. The team who is best to coordinate and cooperate wins. Everyone can attend no matter sex, age or knowledge of the game.


After Teamball 2017, we asked the team captains to judge the day from 1-10, where 1 was the worst and 10 were the best. The overall rating was 9.5 points. In the feedback, the captains wrote among other things:


When Ørsted asked the team captains if the Teamball event should be repeated in 2018, they scored the event to 9,5 on a 1-10 scale and also wrote:


"I – and the whole team – really want to give TEAMball a GIANT 10. We loved the event, and we all agree that TEAMball should be more than just once a year!"


"A GIANT 10! It really was so funny and well planned and a really good and jolly way to meet colleagues that I usually do not get in touch with at work. I really hope that this event will be repeated!"


"We all found it so much fun. You get some good laughs and are together with your colleagues in a different way than usual. A really fun evening! I really want this to be repeated next year. I will do all in my power to get my colleagues to join again (but I expect that to be easy)"


Practical


Torsday 7 March, 5-9 pm in Farum Arena, Farum

Monday 8 April, 5-9 pm in Elbohallen, Taulov


Free participation for Ørsted employees include:

  • Mueslibar, fruit and water on arrival
  • Sandwich & water during the evening

Program and enrolment


17.00: Welcome and introduction to Teamball

17.15: Teamball begins

20.00: Sandwich & water

21.00: End of event


Registration: Find 4-6 colleagues and signup latest 31 January!