about

Teamball at other Ørsted locations  &  About us


(Go below for English)


Teamball på andre Ørsted lokationer

Hvis du er ansat på en Ørsted lokation uden for Danmark, kan du nemt arrangere et Teamball event. Vi har her lavet en plan over, hvad du skal gøre:

 • Find en sportshal, græsplæne eller sandstrand, hvorpå I kan spille.
 • Mål banerne op. De skal være 6*20 meter med et 2,5 meter højt net i midten.
 • Find nogle stolper, hvorpå nettet kan sidde. Brug eventuelt parasolfødder støttet af barduner eller fastgjort til vægge eller lignende.
 • Find en bold, der svarer til en volleyball.
 • Hvis I er flere hold end to, forbered da en turneringsplan, der passer til antal deltagende hold.
 • Check reglerne på dette site.


Så er du klar til at afvikle et sjovt event for dig og dine kollegaer.


Historik

Teamball er baseret på et mix af regler fra badminton, volleyball og håndbold. Siden år 2000 har spillet været benyttet til at rekruttere børn til danske volleyball klubber, hvor et spil med meget tilsvarende regler i flere niveauer kaldes kidsvolley. Spillet blev introduceret som Teamball i 2009, som et firmaevent i Furesø kommune. Eventet STJERNE Cup i Farum har været afholdt siden 2006 og har i 2019 4.500 deltagere. 


Om os

Teamball er udviklet af Martin Brolin, som er ansat i Ørsted. Teamball er en del af STJERNE initiativet, som også inkluderer en gratis familie event.

Du er velkommen til at kontakte Martin Brolin på telefonnummeret 99 55 92 52 eller på mailen martin@teamball.dk.
ENGLISH

Teamball at other Ørsted locations

If you work at an Ørsted location outside of Denmark you can easily arrange a Teamball event similar to the events in Farum and Taulov. We have here created a plan for, how you do it:

 • Find a suited spot, whether indoor or outdoor. You can play on grass, sand or a wooden floor.
 • Draw up a field. The court you need is 6*20 meter with a 2,5-meter-high net in the middle.
 • Use supported poles or fixed objects to fasten the net.
 • Use a ball similar to a volleyball.
 • If you are more than two teams, prepare then a tournament plan suited for the number of enrolled teams.
 • Check out the rules from this site.

You are then ready for a fun time with your colleagues.


History

Teamball is based on rules from badminton, volleyball and team handball. Since year 2000, the game has been used for recruiting kids to volleyball and is called kidsvolley.  In 2009, the game was introduced as Teamball to a team event for companies. Since 2006, the event STJERNE Cup has been hold every spring in Farum. With 4.500 players attending in 2019.


About us

Teamball is invented by an Ørsted employee, Martin Brolin. Teamball is an integrated part of STJERNE initiativet, also including a free family event. Feel free to contact Martin Brolin at mobile 99 55 92 52 or email martin@teamball.dk.